MS. Dương Quốc Tùng

Theo ý Thánh Linh

Bước sang năm mới, ai trong chúng ta cũng mong muốn tìm cho mình những điều mới mẻ, những điều may mắn, những phước hạnh. Nhưng những điều mới mẻ ấy, may mắn ấy chỉ là những tạm bợ và bên ngoài đời sống của chúng ta mà thôi. Vấn đề quan trọng là tấm lòng của chúng ta!, đời sống của chúng ta có được đổi mới hay không? đời sống của chúng ta có phải là nguồn phước hạnh cho những người xung quanh của chúng ta hay không? đó mới là điều quan trọng. Chúng ta là con cái thật của Chúa thì chúng ta phải có một đời sống tâm linh luôn tươi mới mỗi ngày, mỗi năm. Là con cái thật của Chúa chúng ta không cần phải tìm cầu phước hạnh mà phước hạnh phải theo chúng ta. Như tác giả Thi Thiên 23:6 đã nói "Quả thật, Trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức-Giê-Hô-Va cho đến lâu dài".

 

 

 

 

Bốn sự kiện Đức Chúa Giê-su Giáng sinh; Đức Chúa Giê-su Chịu chết đền tội cho nhân loại; Đức Chúa Giê-su Sống lại; Đức Chúa Giê-su Thăng thiên đã lần lược xảy ra theo đúng như những gì Kinh Thánh đã dự ngôn. Chỉ còn lại sự kiện cuối cùng là sự kiện Đức Chúa Giê-su Tái Lâm sẽ xảy ra trong thời gian đến, mà chúng ta đang trông đợi. Ngày và giờ là do Đức Chúa Cha định lấy. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ là sửa soạn tấm lòng và chờ đợi Ngài. Nhưng Ngài cũng tỏ cho chúng ta biết những dấu hiệu để nhận biết ngày Chúa đã gần đến. Như lời Ngài đã phán "Khi các ngươi thấy cây Vả trổ bông thì biết mùa Hạ đã đến", cũng vậy khi chúng ta thấy những dấu hiệu này thì cũng biết ngày Chúa Tái Lâm đã gần.


Kính mời Quý Khán giả lắng nghe 4 loạt bài về Dấu Hiệu Tái Lâm do Mục sư: Dương Quốc Tùng giảng luận

 

Dấu hiệu 1: Tình trạng thế giới

 

Dấu hiệu 2: Điềm lạ trên trời

 

Dấu hiệu 3: Hội Thánh bội đạo

 

Khi nào Chúa trở lại

 

 

Chương trình Ti Vi 24/7 được nhiều người yêu thích hiện nay của An Bình Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời.

Kính mời Quý Khán giả xem chương trình trực tuyến qua công nghệ IP-TV của chúng tôi.