Sách mới  

Đặc San Suối Thiêng Quý 4 - 2015

Đặc San Suối Thiêng Quý 4 - 2015

by Ms. Dương Quốc Tùng

  Mời Bạn Xem Đặc San Suối Thiêng

Category: Đặc San Suối Thiêng

Đặc San Suối Thiêng Quý 3 - 2015

Đặc San Suối Thiêng Quý 3 - 2015

  Mời Bạn Xem Đặc San Suối Thiêng

Category: Đặc San Suối Thiêng

Sấm Truyền Tận Thế - Quyển 1

Sấm Truyền Tận Thế - Quyển 1

by Ms. Dương Quốc Tùng

Lời sấm truyền  hay lời tiên tri trong Kinh Thánh là chìa khóa để hiểu  quá khứ và tương lai của thế giới.  Hơn 30% của Kinh Thánh là lời tiên tri.  Điều nầy chứng minh cho chúng ta thấy tầm mức quan trọng  của lời tiên tri trong Kinh...

Category: Sách

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế - Quyển 1

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế - Quyển 1

by Ms. Dương Quốc Tùng

Con người dầu ở bất cứ nơi đâu,  dầu  với bất cứ màu  da nào, dầu thuộc về bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, đều mong mỏi khao khát một điều gì đó không nằm trong tầm tay.  Sự mong mỏi khao khát nầy đã được đặt vào...

Category: Sách


Ai dời "Chúa Nhật" từ ngày Thứ...

Ai dời "Chúa Nhật" từ ngày Thứ...

by Ms. Dương Quốc Tùng

Từ thuở tạo thiên lập địa, Thượng  Đế Toàn Năng  đã thiết lập ngày thứ bảy hàng tuần làm ngày thánh, ngày được Thượng  Đế ban phước,   và là ngày  yên  nghỉ  cho loài người để  kỷ niệm   công  cuộc  tạo thế của Đấng Tạo Hoá. Ngày   thứ  bảy  còn  là...

Category: Sách

   

Bạn chỉ có 24h/day  

Hãy lợi dụng thì giờ và cơ hội của bạn! Việc gì làm được ngày hôm nay đừng để ngày mai. Friday, 21 October 2016
   

Lượt truy cập  

01795144
Today
Yesterday
This Week
Last Month
All days
216
686
3784
39370
1795144

11.68%
8.33%
5.24%
2.05%
0.02%
72.68%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP: 54.211.250.61
   

Đài Truyền Hình - An Bình Hạnh Phúc

 

 
 

 Kinh thánh: 1 Ti-mô-thê 1:15 chép

Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy

Kính thưa Quý vị khán giả, khi Quý vị xem Đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc. Nếu Quý vị đồng ý tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa cuộc đời mình và mời Ngài làm chủ cuộc đời mình thì xin mời Quý vị hãy Cầu Nguyện như sau, xem như là lời Cầu Nguyện của Quý vị với Chúa.

Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-su, con là người có tội, xin dòng huyết Chúa thanh tẩy tội lỗi của Con và nhận Con  làm Con của Chúa. xin Chúa biến hoá cuộc đời Con. Xin Thánh Linh của Ngài ngự trong Con, ban cho Con năng lực để sống đắc thắng và hữu ích cho Ngài. Con cảm ơn Chúa, và cầu nguyện nhơn danh Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế A-men.


 

 

Kỷ niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Kinh thánh Rô ma 8: 12-14 chép

12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. 14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 

Cảm ơn Cứu Chúa Giê-su đã về trời để ban Đức Thánh Linh ở với chúng ta.

1/ Đức Thánh Linh là Đấng yên ủi (Giăng 14:16; 15:26)

2/ Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật (Giăng 16:13; 14:25; 15:26)

3/ Đức Thánh Linh là Đấng ban ân tứ và năng quyền cho chúng ta (1 Cô-rinh-tô 12:7-11)

4/ Đức Thánh Linh là Đấng cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:26)

5/ Đức Thánh Linh là Đấng ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc (Ê-phê-sô 1:13; 4:30)

Một người có Đức Thánh Linh ở cùng và dẫn dắt thì kết quả theo bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22)

5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

 


 

 

MS Dương Quốc Tùng giảng dạy trực tuyến mỗi Thứ Bảy theo giờ California, USA

Thời Khóa Biểu:
- 10:15 giờ sáng - Lớp Kinh Thánh
- 11:00 giờ sáng - Thờ Phượng
- 2:30 giờ chiều - Lớp Kinh Thánh

Cách Vào Xem:
1) Vào browser đánh chữ "livestream.com"
2) Chọn "Watch Events"
3) Vào Search Events đánh chữ "abhppadd"
4) Chọn "Sabbath Worship"

 

 

 

 affiliate_link

   
© ALLROUNDER