MS. Dương Quốc Tùng

Sứ điệp cảnh báo cuối cùng 08

Đừng sợ chi cả; hãy đi ...

 

KINH THÁNH: MATHIƠ 28:1-10

1 Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. 2 Và nầy, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. 3 Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng, và áo trắng như tuyết. 4 Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết. 5 Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. 6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; 7 và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây nầy, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Ga-li-lê; ở đó, các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi. 8 Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. 9 Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.

Kính thưa quý vị sau khi Chúa Giêsu đắc thắng cõi chết, Ngài Phục Sinh khải hoàn. Điều mà Chúa khích lệ đầu tiên cho mỗi chúng ta là những người theo Ngài là "Đừng sợ chi cả". Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, chúng ta có quá nhiều những điều sợ hãi; sợ  thiếu ơn tứ; sợ bị bắt bớ; sợ thiếu ăn, thiếu mặc; sợ bị ma quỷ cám dỗ; sợ phải nói về Chúa cho người khác..vv.. Chúa biết chúng ta yếu đuối, mõi mòn nên Ngài khích lệ mỗi đời sống chúng ta. Con đừng sợ chi cả, hãy tin vào ta, hãy nhờ vào sức mới của ta, năng quyền phục sinh của ta. "Đừng sợ chi cả" là lời đảm bảo chắc chắn của Chúa cho đời sống của chúng ta. Mỗi chúng ta hãy mạnh mẽ lên, hãy nhờ vào sức toàn năng của Ngài mà làm theo lời Ngài sai phái "hãy đi..."

Ngài đang khích lệ và ban năng quyền cho quý vị thực hiện:

"Đừng sợ chi cả; hãy đi phục vụ Ta"

"Đừng sợ chi cả; hãy đi làm chứng về Ta"

"Đừng sợ chi cả; hãy đi chăm sóc và giúp đỡ anh em của Ta"

"Đừng sợ chi cả; hãy đi và sống như một người lính chiến của Ta"

"Đừng sợ chi cả; hãy đi...."

 

Chúa đã Phục Sinh. Ngài ban sức sống Phục Sinh cho mỗi chúng ta là những người tin cậy nơi Ngài

 

 
 

 

Bốn sự kiện Đức Chúa Giê-su Giáng sinh; Đức Chúa Giê-su Chịu chết đền tội cho nhân loại; Đức Chúa Giê-su Sống lại; Đức Chúa Giê-su Thăng thiên đã lần lược xảy ra theo đúng như những gì Kinh Thánh đã dự ngôn. Chỉ còn lại sự kiện cuối cùng là sự kiện Đức Chúa Giê-su Tái Lâm sẽ xảy ra trong thời gian đến, mà chúng ta đang trông đợi. Ngày và giờ là do Đức Chúa Cha định lấy. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ là sửa soạn tấm lòng và chờ đợi Ngài. Nhưng Ngài cũng tỏ cho chúng ta biết những dấu hiệu để nhận biết ngày Chúa đã gần đến. Như lời Ngài đã phán "Khi các ngươi thấy cây Vả trổ bông thì biết mùa Hạ đã đến", cũng vậy khi chúng ta thấy những dấu hiệu này thì cũng biết ngày Chúa Tái Lâm đã gần.


Kính mời Quý Khán giả lắng nghe 4 loạt bài về Dấu Hiệu Tái Lâm do Mục sư: Dương Quốc Tùng giảng luận

 

Dấu hiệu 1: Tình trạng thế giới

 

Dấu hiệu 2: Điềm lạ trên trời

 

Dấu hiệu 3: Hội Thánh bội đạo

 

Khi nào Chúa trở lại

 

 

Chương trình Ti Vi 24/7 được nhiều người yêu thích hiện nay của An Bình Hạnh Phúc - Phúc Âm Đời Đời.

Kính mời Quý Khán giả xem chương trình trực tuyến qua công nghệ IP-TV của chúng tôi.

Lời Chúa khi cần
7 Ngày Trong Tuần Lễ Tạo Thế
Hits: 360
7 Ngày Trong Tuần Lễ Tạo Thế   Ngày bình thường 24 giờ đồng hồ hay ngày là biểu tượng thời gian ...
AN TOÀN, BẢO ÐẢM, VỮNG LÒNG
Hits: 260
Chúng ta có thể tìm thấy sự an toàn trong việc nhận biết Chúa Jêsus. Kinh thánh chép trong I ...
ÂN ĐIỂN
Hits: 281
Con người nhận được sự cứu chuộc bởi ân điển – đó là món quà từ Đức Chúa Trời. ”Vả, ấy là ...