Sách mới  

Đặc San Suối Thiêng Quý 4 - 2015

Đặc San Suối Thiêng Quý 4 - 2015

by Ms. Dương Quốc Tùng

  Mời Bạn Xem Đặc San Suối Thiêng

Category: Đặc San Suối Thiêng

Đặc San Suối Thiêng Quý 3 - 2015

Đặc San Suối Thiêng Quý 3 - 2015

  Mời Bạn Xem Đặc San Suối Thiêng

Category: Đặc San Suối Thiêng

Sấm Truyền Tận Thế - Quyển 1

Sấm Truyền Tận Thế - Quyển 1

by Ms. Dương Quốc Tùng

Lời sấm truyền  hay lời tiên tri trong Kinh Thánh là chìa khóa để hiểu  quá khứ và tương lai của thế giới.  Hơn 30% của Kinh Thánh là lời tiên tri.  Điều nầy chứng minh cho chúng ta thấy tầm mức quan trọng  của lời tiên tri trong Kinh...

Category: Sách

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế - Quyển 1

Cuộc Đời Chúa Cứu Thế - Quyển 1

by Ms. Dương Quốc Tùng

Con người dầu ở bất cứ nơi đâu,  dầu  với bất cứ màu  da nào, dầu thuộc về bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, đều mong mỏi khao khát một điều gì đó không nằm trong tầm tay.  Sự mong mỏi khao khát nầy đã được đặt vào...

Category: Sách


Ai dời "Chúa Nhật" từ ngày Thứ...

Ai dời "Chúa Nhật" từ ngày Thứ...

by Ms. Dương Quốc Tùng

Từ thuở tạo thiên lập địa, Thượng  Đế Toàn Năng  đã thiết lập ngày thứ bảy hàng tuần làm ngày thánh, ngày được Thượng  Đế ban phước,   và là ngày  yên  nghỉ  cho loài người để  kỷ niệm   công  cuộc  tạo thế của Đấng Tạo Hoá. Ngày   thứ  bảy  còn  là...

Category: Sách

   

Bạn chỉ có 24h/day  

Hãy lợi dụng thì giờ và cơ hội của bạn! Việc gì làm được ngày hôm nay đừng để ngày mai. Sunday, 04 December 2016
   

Lượt truy cập  

01861074
Today
Yesterday
This Week
Last Month
All days
1192
1723
6981
52243
1861074

11.36%
8.93%
5.12%
2.10%
0.02%
72.48%
Online (15 minutes ago):2
2 guests
no members

Your IP: 203.113.152.7
   

Đài Truyền Hình - An Bình Hạnh Phúc

 

 
 

Lễ Tạ Ơn

Kinh thánh Ê-sai 12:4 chép

"Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va; hãy kêu cầu danh Ngài; hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc! Hãy xưng danh Ngài là tôn trọng!"

Cảm Tạ

Lễ Cảm Tạ là lúc chúng ta cùng ngồi chung chia sẻ những phước hạnh của một năm và đặt hết niềm tin nơi Chúa để tiến vào một năm khác trong biết ơn và kính sợ. Như thế chúng ta mới không đứng bên ngoài nhìn vào con gà tây của nhà hàng xóm, nhưng chính chúng ta cũng tổ chức bữa tiệc cảm tạ trong gia đình để mọi người tỏ lòng biết ơn Chúa. Đây cũng là một trong các bí quyết thành công trong cuộc đời, đó là biết cảm tạ Chúa về mọi ơn lành trong thời gian sống của ta. Ngoài ra, không phải cứ đến tháng 11 mới tổ chức cảm tạ Chúa, mà mỗi ngày ta cần phải sống trong tình thần cảm tạ này, có như thế ta mới thấy những gì ta có được là giá trị vô cùng. Lòng biết ơn bao giờ cũng giúp ta sống gần Chúa và gần người khác hơn.


 

 

 Kinh thánh: 1 Ti-mô-thê 1:15 chép

Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy

Kính thưa Quý vị khán giả, khi Quý vị xem Đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc. Nếu Quý vị đồng ý tin nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa cuộc đời mình và mời Ngài làm chủ cuộc đời mình thì xin mời Quý vị hãy Cầu Nguyện như sau, xem như là lời Cầu Nguyện của Quý vị với Chúa.

Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-su, con là người có tội, xin dòng huyết Chúa thanh tẩy tội lỗi của Con và nhận Con  làm Con của Chúa. xin Chúa biến hoá cuộc đời Con. Xin Thánh Linh của Ngài ngự trong Con, ban cho Con năng lực để sống đắc thắng và hữu ích cho Ngài. Con cảm ơn Chúa, và cầu nguyện nhơn danh Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế A-men.


 

 

MS Dương Quốc Tùng giảng dạy trực tuyến mỗi Thứ Bảy theo giờ California, USA

Thời Khóa Biểu:
- 10:15 giờ sáng - Lớp Kinh Thánh
- 11:00 giờ sáng - Thờ Phượng
- 2:30 giờ chiều - Lớp Kinh Thánh

Cách Vào Xem:
1) Vào browser đánh chữ "livestream.com"
2) Chọn "Watch Events"
3) Vào Search Events đánh chữ "abhppadd"
4) Chọn "Sabbath Worship"

 

 

 

 affiliate_link

   
© ALLROUNDER